Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Liczba wyświetlana czcionką cyfrową"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Liczba wyświetlana czcionką cyfrową.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Tekst, liczba".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartośćWartość - domyślnie
Stała ilość miejsc dziesiętnych (0-10)Stała ilość miejsc dziesiętnych, na którą zostanie wartość wejściowa zaokrąglona
KolorKolor tekstu
Kolor tłaKolor tła obiektu.
Patrz również:
- PmgString (obiekt)

Historia:
Pm8.03.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.