Promotic

Konfiguracja wstępna "Data oraz czas wyświetlane czcionką cyfrową"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Data oraz czas wyświetlane czcionką cyfrową.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Tekst, liczba".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Ustawić format bieżącej data oraz czas w skrypcie?Do zmiennej value:
Tak - w zdarzeniu onRefresh jest zapisana zformatowana wartość która przedstawia bieżącą data oraz czas.
Nie - posiada wartość statyczną lub można ustawić Powiązania danych Pmg obiektu.
Wybór formatu czasuWybór formatu czasu
data oraz czas 24.02.2022 05:34:21
data oraz czas 24.02.2022 05:34:21.32
data oraz czas 2022.02.24 05:34:21
data oraz czas 24/02/2022 05:34:21
data oraz czas 02/24/2022 05:34:21
data 24.02.2022
data 2022.02.24
data 24/02/2022
data 02/24/2022
czas 05:34:21
czas 05:34:21.32
WartośćWartość - domyślnie
KolorKolor tekstu
Kolor tła obiektu.Kolor tła obiektu.

Historia:
Pm8.03.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.