Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Pmg obiekty użytkownika"

Pmg obiekty wytworzone przez użytkownika - patrz Jak zapisać Pmg obiekt do konfiguracji wstępnych obiektów.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.


Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.