Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przeglądarka alarmy, eventy, logowanie"

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

Przeglądarka alarmy:

Przeglądarka eventy:
- PmgEventViewer: Wytworzy obiekt PmgEventViewer

Przeglądarka logowanie:
- PmgForm z tabelą do logowania tekstów: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelą ustawioną do logowania tekstów.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.