Promotic

Konfiguracja wstępna "PmgEventViewer"

Wytworzy obiekt PmgEventViewer.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Przeglądarka alarmy, eventy, logowanie / PmgEventViewer".

Ta konfiguracja wstępna jest funkcjonalna tylko dla języka JavaScript.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Ścieżka do obiektu PmgEventViewerŚcieżka do obiektu PmgEventViewer.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Parametry Pma obiektu" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.