Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowy"

Wytworzy podstawowy Pmg obiekt.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- Wżłobienie poziome
- Wżłobienie pionowe

- Linia pozioma
- Linia pionowa
- Linia
- Kreskowana

- Elipsa
- Okrąg

- Prostokąt
- Kwadrat

- Okrąg
- Trójkąt
- Wielokąt
- Prostokąt
- Elipsa

PmgShape (przestarzałe):
- Wielokąt
- Linia łamana
- Trójkąt
- Zawór poziomy
- Zawór pionowy
- Strzałka
- Strzałka magnetyczna
© MICROSYS, spol. s r.o.