Promotic

Mapa i obszar

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Mapa i obszar".

Lista konfiguracji wstępnych:

- Wybór komórki obszaru siatki: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako siatka
- Wyświetlenie oraz sterowanie określonymi punktami: Wytworzy powierzchnię z punktami aktywnymi o określonych współrzędnych - po kliknięciu na dany punkt jest wołana metoda "ClickPoint".

- Mapa Europy

Historia:
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.