Promotic

Mapa a oblast

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Mapa a oblast".

Seznam předkonfigurací:

- Výběr buňky mřížové oblasti: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako mřížka
- Zobrazení a ovládání zadaných bodů: Vytvoří plochu s aktivními body umístěnými na zadaných souřadnicích - při kliknutí na příslušný bod je volána metoda "ClickPoint".

- Mapa evropy

Historie:
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.