Promotic

Předkonfigurace "Výběr buňky mřížové oblasti"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako mřížka.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Mapa a oblast".

Předkonfigurace vytvoří pravidelnou aktivní mřížku, u které je lze nastavit a určit aktivní pozici (buňky).

Tento objekt obsahuje proměnné gridRC, posRC a colorRect.
Proměnná gridRC = počet řádků a sloupců mřížky. Tyto hodnoty jsou oddělené čárkou.
Proměnná posRC = indexy označené pozice (řádek a sloupec mřížky oddělené čárkou). Lze napojit na hodnotu stejné datové struktury pomocí datové vazby.
Proměnná colorRect = barva označené pozice


V událostech onMousePress a onMousePress jsou skripty, které umožňují ovládání aktivního bodu mřížky pomocí myši nebo šipek na klávesnici.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Počet řádků mřížky
Počet sloupců mřížky
Barva mřížky

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.