Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Výběr buňky mřížové oblasti"

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako mřížka.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Mapa a oblast".
 
Předkonfigurace vytvoří pravidelnou aktivní mřížku, u které je možno nastavit a určit aktivní pozici (buňky).
 
Tento grafický prvek obsahuje proměnné gridRC, posRC a colorRect.
Proměnná gridRC určuje počet řádků a sloupců mřížky. Tyto hodnoty jsou odděleny čárkou
Proměnná posRC určuje indexy označené pozice (řádek a sloupec mřížky oddělen čárkou). Pomocí vazby ji lze napojit na hodnotu stejné datové struktury.
Proměnná colorRect určuje barvu označené pozice
 
V událostech onMousePress a onMousePress jsou skripty, které umožňují ovládání aktivního bodu mřížky pomocí myši nebo šipek na klávesnici.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Počet řádků mřížky
Počet sloupců mřížky
Barva mřížky
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice