Promotic

Konfiguracja wstępna "Wybór komórki obszaru siatki"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako siatka.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Mapa i obszar".

Konfiguracja wstępna wytworzy regularną aktywną siatkę, w której można ustawić oraz określić aktywną pozycję (komórki).

Obiekt ten zawiera zmienne gridRC, posRC oraz colorRect.
Zmienna gridRC = ilość wierszy oraz kolumn siatki. Wartości te są oddzielone przecinkiem.
Zmienna posRC = indeksy wyznaczonej pozycji (wiersz oraz kolumna siatki oddzielone przecinkiem). Można ją powiązać przy pomocy powiązania danych z wartością tej samej struktury danych.
Zmienna colorRect = kolor zaznaczonej pozycji


W zdarzeniach onMousePress oraz onMousePress znajdują się skrypty, które umożliwiają sterowanie aktywnego punktu siatki za pomocą myszki lub strzałek na klawiaturze.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Ilość wierszy siatki
Ilość kolumn kolumn siatki
Kolor siatki

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.