Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Trend"

Skupinu lze vybrat při zakládání nového Pmg objektu.

Seznam předkonfigurací:

- Prohlížeč trendů s hlavičkou a ovládáním: Prohlížeč trendů s hlavičkou a ovládacími tlačítky bez napojení na trendované proměnné
- Prohlížeč trendů bez ovládání: Prohlížeč trendů ve výchozím nenakonfigurovaném nastavení

- Trend aktuální hodnoty: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako trend aktuální hodnoty
© MICROSYS, spol. s r.o.