Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Graf, funkce"

Skupinu lze vybrat při zakládání nového Pmg objektu.

Seznam předkonfigurací:

- Horizontální stupnice: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako horizontální stupnice
- Vertikální stupnice: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako vertikální stupnice
- Spojnicový graf více průběhů zadaný hodnotami y: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Spojnicový graf více průběhů zadaný hodnotami y
- Spojnicový graf jednoho průběhu s barevnou výplní zadaný hodnotami y: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Spojnicový graf jednoho průběhu s barevnou výplní zadaný hodnotami y
- Spojnicový graf jednoho průběhu s barevnou výplní zadaný hodnotami y vztaženými k optimální hodnotě limitu: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Spojnicový graf jednoho průběhu s barevnou výplní zadaný hodnotami y vztaženými k optimální hodnotě limitu
- Spojnicový graf jednoho průběhu zadaný hodnotami x, y: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Spojnicový graf jednoho průběhu zadaný hodnotami x, y
- Trend aktuální hodnoty: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako trend aktuální hodnoty
- Graf - Celková efektivnost zařízení (OEE): Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako sloupcové grafy vyjadřující procentuální efektivnost zařízení (OEE)
- Koláčový graf: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako koláčový graf
- Koláčový graf s legendou: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako koláčový graf s legendou
- Polární graf: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako polární graf
- Graf směru větru (větrná růžice): Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako graf směru větru
- Větrná růžice: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako graf s kruhovými výsečemi zobrazující poměr sil působících z různých směrů
- Sloupcový graf: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako sloupcový graf
- Sloupcový graf s výchozí x-ovou osou: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako sloupcový graf
- Histogram - sloupcový graf: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako histogram - sloupcový graf
- Vrstvený sloupcový graf: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako vrstvený sloupcový graf
- Graf energetického průběhu výkonu s predikcí: Umožňuje sledovat 1/4 nebo hodinový průběh energetického výkonu
- Stohování kvádrových bloků: Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako stohování kvádrů

Widget:
- Widget Chart - spojnicový graf: Vytvoří objekt PmgFrame nakonfigurovaný jako - Widget Chart - spojnicový graf
- Widget Chart - sloupcový graf: Vytvoří objekt PmgFrame nakonfigurovaný jako - Widget Chart - sloupcový graf
- Widget Chart - Koláčový graf: Vytvoří objekt PmgFrame nakonfigurovaný jako - Widget Chart - Koláčový graf
© MICROSYS, spol. s r.o.