Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Graf energetického průběhu výkonu s predikcí"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako graf energetického průběhu výkonu.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Graf, funkce".
 
Tento grafický prvek umožňuje sledovat 1/4 nebo hodinový průběh energetického výkonu. Časový kurzor modré barvy odděluje vlevo průběh uplynulého výkonu (šedá poloprůhledná barva). Vpravo od této osy se barevný predikovaný průběh může lišit podle toho zda predikce výkonu na konci průběhu bude vyšší nebo nižší než stanovený limit (fialová čára). Pokud bude predikce výkonu (valEstimate) nižší než limit (valLimit), pak bude zbytek grafu vpravo zobrazován zelenou barvou a trojúhelník mezi současným časem - limitem a predikcí světle šedě. V jiném případě bude zbytek grafu vykreslen šedou barvou a trojůhelník signalizující překročení limitu červeně.

Pro názornost je v události onRefresh vnořeného prvku emulován průběh grafu plněním dat

 
Grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou valLimit, valEstimate a values typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Pomocí vazby je lze napojit na měřené hodnoty stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
V grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje prvku.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Časový rozsah grafu
1/4 hodina (přednastaveno)
1 hodina
Maximální rozsah stupnice výkonu
Hodnota energetického limitu výkonu
HodnotyVýchozí hodnoty
Emulace v události onRefreshEmulace v události onRefresh grafického prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice