Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Graf směru větru (větrná růžice)"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako graf směru větru.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Graf, funkce".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou values typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Pomocí vazby je lze napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
Pro správné vykreslení grafu se předpokládá, že v proměné values jsou průměrné hodnoty měření síly větru ve stanoveném čase. To je 8 nebo 16 hodnot oddělené středníkem, kde první hodnota je sever a následují další ve směru hodinových ručiček.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
nScaleCount - Počet rastrů stupnice
nFontSize - Velikost písma popisků
colorScale - Barva kruhů stupnice
colorText - Barva popisků
sColorLine - Barva čáry grafu
sColorFill - Barva plochy grafu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minimaPočátek rozsahu přístroje
Rozsah do maximaKonec rozsahu přístroje
Přesnost směrů měřeníPopis směrů světových stran.
8 směrů - sever, severovýchod, východ, ..
16 směrů - sever, severo severovýchod, severovýchod, ..
Hodnota v proměnné sTitle v záložce Draw metody DrawScale.
na 8 směrů
na 16 směrů
HodnotyVýchozí hodnoty(values)
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice