Promotic

Předkonfigurace "Graf směru větru (větrná růžice)"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako graf směru větru.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnnou values typu String, kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze ji napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().

Pro správné vykreslení grafu se předpokládá, že v proměné values jsou průměrné hodnoty měření síly větru ve stanoveném čase. To je 8 nebo 16 hodnot oddělené středníkem, kde první hodnota je sever a následují další ve směru hodinových ručiček.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
nScaleCount - Počet rastrů stupnice
nFontSize - Velikost písma popisků
colorScale - Barva kruhů stupnice
colorText - Barva popisků
sColorLine - Barva čáry grafu
sColorFill - Barva plochy grafu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minimaPočátek rozsahu měřiče
Rozsah do maximaKonec rozsahu měřiče
Přesnost směrů měřeníPopis směrů světových stran.
8 směrů - sever, severovýchod, východ, ..
16 směrů - sever, severo severovýchod, severovýchod, ..
Hodnota proměnné sTitle v kartě "Draw" metody "DrawScale".
na 8 směrů
na 16 směrů
HodnotyVýchozí hodnoty (values)
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.03.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.