Promotic

Předkonfigurace "Horizontální stupnice"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako horizontální stupnice.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajX počet hlavních dílků na ose X
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose X
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- spaceX vzdálenost osy X od levého a pravého okraje
- posAxis určuje pozici osy X od horního okraje
- nTextSize velikost popisků stupnic
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minima (x)Dolní mez osy X
Rozsah do maxima (x)Horní mez osy X
Popisky osyPopisky osy
Popisky zobrazeny nad osou
Popisky zobrazeny pod osou

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.