Promotic

Předkonfigurace "Stohování kvádrových bloků"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako stohování kvádrů.

Tento grafický objekt umožňuje zobrazit požadovaný počet kvádrů seřazených v řadách nad sebou. V proměnných tohoto grafického objektu lze nastavit tvar kvádrů, jejich počet, úhel perpektivy, počet kvádrů v jedné řadě, barvu a absolutní šířku v pixelech které se vykreslí požadovaný počet kvádrů v jedné řadě. Délku kvádru v perpektivě určí rozdíl mezi zadanou šířkou a skutečnou šíří grafického objektu.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Celkový počet kvádrů ve stohu
Maximální počet kvádrů v řadě
Délka jedné řady (v pixelech)
Barva kvádrů
Tento objekt by měl být založen širší než je "Délka jedné řady (v pixelech)". Další parametry (úhel perspektivy -90 až +90, rozměry kvádru atd.) lze nastavit v proměnných tohoto grafického objektu.

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.