Promotic

Předkonfigurace "Vertikální stupnice"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako vertikální stupnice.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose Y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose Y
- nDescPer perioda popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- spaceY vzdálenost osy Y od horního a spodního okraje
- posAxis určuje pozici osy Y od levého okraje
- nTextSize velikost popisků stupnic
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy Y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy Y
Popisky osyPopisky osy
Popisky zobrazeny vlevo od osy
Popisky zobrazeny vpravo od osy

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.