Promotic

Předkonfigurace "Graf - Celková efektivnost zařízení (OEE)"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako sloupcové grafy vyjadřující procentuální efektivnost zařízení (OEE).

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnnou values typu String, kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze ji napojit na měřenou hodnotu stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().

Jednotlivé hodnoty se udávají v procentech. Počet stupňů (sloupců) efektivnosti je určen počtem zadaných hodnot.

Objekt se vytvoří v základním barevném provedení. Změny barev, písma a rozložení lze nastavit uživatelsky v úvodu skriptu události onDraw
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
HodnotyVýchozí hodnoty

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.