Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Trend aktuální hodnoty"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako trend aktuální hodnoty.

Tento prvek velmi jednoduše zobrazuje "trend" (časový průběh) proměnné. Průběh se tvoří v čase postupně, tzn. v daném čase se vykreslí pouze kousek obrázku podle aktuální hodnoty proměnné. Není potřeba uchovávat historické hodnoty (není potřeba objekt PmTrend) ale nevýhodou je, že při zavření obrazu se o vše příjde.

 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Graf, funkce".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou Item1NewVal typu double, kterou pomocí vazby lze napojit na měřenou hodnotu.
 
V grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje prvku.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic
Rodičovský prvek obsahuje proměnnou TimeRangeSec, ve které se nastaví rozsah osy X (v sekundách).
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Počet trendůPočet trendovaných proměnných
1. trend
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
Typ grafuTyp grafu
0=skrytý
1=lineární
2=schody
2. trend
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
Typ grafuTyp grafu
0=skrytý
1=lineární
2=schody
Rozsah časové osy (s)Rozsah časové osy (x) v sekundách.
10
15
20
30
60
120
300
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice