Promotic

Předkonfigurace "Trend aktuální hodnoty"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako trend aktuální hodnoty.
Tento objekt velmi jednoduše zobrazuje "trend" (časový průběh) proměnné. Průběh se tvoří v čase postupně, tzn. v daném čase se vykreslí pouze kousek obrázku podle aktuální hodnoty proměnné. Není potřeba uchovávat historické hodnoty (není potřeba objekt PmaTrendGroup) ale nevýhodou je, že při zavření obrazu se o vše příjde.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten obsahuje proměnnou Item1NewVal typu Double, kterou pomocí datové vazby lze napojit na měřenou hodnotu.

V objektu PmgCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje Pmg objektu.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose Y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose Y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dílků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose X
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose X
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic
Rodičovský objekt obsahuje proměnnou TimeRangeSec, ve které se nastaví rozsah osy X (v sekundách).
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Počet trendůPočet trendovaných proměnných
1. trend
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy Y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy Y
Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
Typ grafuTyp grafu
0=skrytý
1=lineární
2=schody
2. trend
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy Y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy Y
Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
Typ grafuTyp grafu
0=skrytý
1=lineární
2=schody
Rozsah časové osy (s)Rozsah časové osy (x) v sekundách.
10
15
20
30
60
120
300
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.