Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Koláčový graf"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako koláčový graf.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje dvě proměnné nazvané values a colors. Obě hodnoty jsou typu String kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Každou proměnou lze konfigurovat staticky nebo pomocí datové vazby napojit na měřené nebo zadané hodnoty stejné datové struktury.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- sTextSize - velikost popisků
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
HodnotyVýchozí hodnoty
Barvy položek grafuBarvy položek grafu oddělené středníkem
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice