Promotic

Předkonfigurace "Polární graf"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako polární graf.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnné values a arcus typu String, kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze ji napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().

Pro správné vykreslení grafu se předpokládá, že úhly (rozsah 0 - 360) jsou V proměnné arcus řazeny vzestupně a nim jsou zadány v proměné values i příslušné hodnoty.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
nScaleCount - Počet kruhů (hodnot) stupnice
nFontSize - Velikost písma popisků stupnice
colorScale - Barva kruhů stupnice
colorText - Barva popisků stupnice
posAngle0 - Orientace grafu při hodnotě úhlu 0°
sColorLine - Barva čáry grafu
sColorFill - Barva plochy grafu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minimaPočátek rozsahu měřiče
Rozsah od minimaPočátek rozsahu měřiče
Směry (úhly)Směry (úhly) v pořadí hodnot
HodnotyVýchozí hodnoty (values)
Orientace grafu - hodnota úhlu 0° bude:Orientace grafu - hodnota úhlu 0° bude vykreslena od středu. Hodnota proměnné posAngle0 v podobjektu Dynamic v kartě "Draw" metody "DrawGraph".
Nahoře
Vpravo
Dole
Vlevo
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.03.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.