Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Polární graf"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako polární graf.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Graf, funkce".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnné values a arcus typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Pomocí vazby je lze napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
Pro správné vykreslení grafu se předpokládá, že úhly (rozsah 0 - 360) jsou v proměnné arcus řazeny vzestupně a nim jsou zadány v proměné values i příslušné hodnoty.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
nScaleCount - Počet kruhů (hodnot) stupnice
nFontSize - Velikost písma popisků stupnice
colorScale - Barva kruhů stupnice
colorText - Barva popisků stupnice
posAngle0 - Orientace grafu při hodnotě úhlu 0°
sColorLine - Barva čáry grafu
sColorFill - Barva plochy grafu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minimaPočátek rozsahu přístroje
Rozsah od minimaPočátek rozsahu přístroje
Směry (úhly)Směry (úhly) v pořadí hodnot
HodnotyVýchozí hodnoty(values)
Orientace grafu - hodnota úhlu 0° bude:Orientace grafu - hodnota úhlu 0° bude vykreslena od středu. Hodnota v proměnné posAngle0 v podobjektu Dynamic v záložce Draw metody DrawGraph.
Nahoře
Vpravo
Dole
Vlevo
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice