Promotic

Předkonfigurace "Větrná růžice"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako graf s kruhovými výsečemi zobrazující poměr sil působících z různých směrů.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Předkonfigurace je primárně určena ke grafickému zobrazení síly větru působícího z různých směrů za určený čas. Objekt v události onStart volá metodu Init pro nastavení popisků a rychlostních limitů, a současně metodu SetData se vstupními časovými parametry, která emuluje data pro zobrazení. Data potřebná k zobrazení růžice se ukládají do proměnných Data, Titles a Limits. K dosažení správných grafických výsledků se předpokládá, že součet všech hodnot ze všech směrů a hodnota pro bezvětří tvoří součet 100%. Událost onDraw obsahuje skript který tyto data vykreslí. V jeho úvodu jsou nastavení, kterými lze vzhled upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Historie:
Pm9.00.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.