Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Róża wiatrów"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako wykres o przekroju kołowym przedstawiający stosunek sił działających z różnych kierunków.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Konfiguracja wstępna służy przede wszystkim do graficznego przedstawienia siły wiatru działającej z różnych kierunków w określonym czasie. Obiekt w zdarzeniu onStart woła metodę projektanta "Init" do ustawienia etykiet i ograniczeń prędkości, a jednocześnie metodę SetData z wejściowymi parametrami czasu, aby emulować dane do wyświetlenia. Dane potrzebne do wyświetlenia róży przechowywane są do zmiennych Data, Titles i Limits. W celu uzyskania poprawnych wyników graficznych przyjęto, że suma wszystkich wartości ze wszystkich kierunków oraz wartość dla braku wiatru wynosi 100%. Zdarzenie onDraw zawiera skrypt, który wykreśla te dane. Na jego początku znajdują się ustawienia, które można wykorzystać do modyfikacji wyglądu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.