Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Diagram kołowy"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako diagram kołowy.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera dwie zmienne o nazwach values oraz colors. Obie wartości są typu String gdzie pojedyńcze wartości są oddzielone średnikiem. Każdą zmienną można zkonfigurować statycznie lub przy pomocy powiązania danych można ją połączyć z mierzoną albo określoną wartością identycznej struktury danych.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- sTextSize - wielkość deskrypcji
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartościDomyślne wartości
Kolory pozycji wykresuKolory pozycji wykresy oddzielone średnikiem
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.