Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wykres polar"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako wykres polar.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten posiada zmienną values oraz arcus typu String, gdzie pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem. Można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar(sName).

W celu poprawnego wyrysowania wykresu zakłada się, że kąty (zakres 0 - 360) są W zmiennej arcus szeregowane rosnąco oraz im są przyszeregowane w zmiennej values również odpowiednie wartości.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
nScaleCount - Ilość okręgów (wartości) podziałki
nFontSize - Wielkość czcionki nazw podziałki
colorScale - Kolor okręgów podziałki
colorText - Kolor nazw podziałki
posAngle0 - Orientacja wykresu przy wartości kąta 0°
sColorLine - Kolor linii wykresu
sColorFill - Kolor obszaru wykresu
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Kierunki (kąty)Kierunki (kąty) w kolejności wartości
WartościDomyślne wartości (values)
Orientacja wykresu - wartość kąta 0° będzie:Orientacja wykresu - wartość kąta 0° będzie wyrysowana od środka. Wartość zmiennej posAngle0 w podobiekcie Dynamic w karcie "Draw" metody "DrawGraph".
U góry
Po prawej
U dołu
Po lewej
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.