Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Wykres polar"

Wytworzy złożony element graficzny PmiCanvas zkonfigurowany jako wykres polar.
 
Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego elementu graficznego i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Wykres, funkcje".
 
Ten element graficzny zawiera element wżłobiony PmiCanvas o nazwie Dynamic. Ten posiada zmienną values oraz arcus typu string gdzie pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem. Przy pomocy powiązania można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar().
 
W celu poprawnego wyrysowania wykresu zakłada się, że kąty (zakres 0 - 360) są w zmiennej arcus szeregowane narastająco oraz im są przyszeregowane w zmiennej values również odpowiednie wartości.
 
Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
nScaleCount - Ilość okręgów (wartości) podziałki
nFontSize - Rozmiar czcionki nazw podziałki
colorScale - Kolor okręgów podziałki
colorText - Kolor nazw podziałki
posAngle0 - Orientacja wykresu przy wartości kąta 0°
sColorLine - Kolor linii wykresu
sColorFill - Kolor powierzchni wykresu
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Kierunki (kąty)Kierunki (kąty) w kolejności wartości
WartościDomyślne wartości(values)
Orientacja wykresu - wartość kąta 0° będzie:Orientacja wykresu - wartość kąta 0° będzie wyrysowana od środka. Wartość w zmiennej posAngle0 w podobiekcie Dynamic w zakładce Draw metody DrawGraph.
U góry
Po prawej
U dołu
Po lewej
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice