Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Układanie bloków w stos"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako układanie bloków w stos.

Ten obiekt graficzny umożliwia wyświetlenie żądanej liczby bloków ułożonych w rzędach jeden nad drugim. W zmiennych tego obiektu graficznego można ustawić kształt bloków, ich liczbę oraz kąt perspektywy, liczbę bloków w rzędzie, kolor i szerokość bezwzględną w pikselach, do której zostanie narysowana żądana liczba bloków w rzędzie. Długość bloków w perspektywie jest określana na podstawie różnicy między podaną szerokością a rzeczywistą szerokością obiektu graficznego.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Całkowita ilość bloków na stosie
Maksymalna ilość bloków w rzędzie
Długość jednego rzędu (w pikselach)
Kolor bloków
Obiekt ten powinien być szerszy niż "Długość jednego rzędu (w pikselach)". Inne parametry (kąt perspektywy -90 do +90, wymiary bloku itd.) można ustawić w zmiennych tego obiektu graficznego.

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.