Promotic

Konfiguracja wstępna "Podziałka pozioma"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako podziałka pozioma.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Wykres, funkcje".

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz etykiet podziałki
- nMajX ilość wskazów głównych na osi X
- nMinX ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi X
- nDescPer określa period etykiet głównych wskażów (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- spaceX odległość osi X od lewego oraz prawej obwódki
- posAxis określa pozycję osi X od górnej obwódki
- nTextSize wielkość etykiet podziałki
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimum (x)Zakres dolny osi X
Zakres do maksymum (x)Zakres górny osi X
Etykiety osiEtykiety osi
Etykiety pojawiają się powyżej osi
Etykiety są wyświetlane poniżej osi

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.