Promotic

Konfiguracja wstępna "Diagram - Całkowita efektywność urządzenia (OEE)"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako diagramy słupkowe określają procentualną efektywność urządzenia (OEE).

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Posiada on zmienną values typu String, gdzie pojedyńcze wartości są oddzielone średnikiem. Można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar().

Pojedyńcze wartości są określane procentowo. Ilość poziomów (słupków) efektywności jest określony ilością wprowadzonych wartości.

Obiekt jest wytworzony w podstawowej kolorystyce. Zmiany kolorów, czcionki oraz uszeregowania można ustawić na początku skryptu zdarzenia onDraw
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartościDomyślne wartości

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.