Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Podziałka pionowa"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako podziałka pionowa.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz etykiet podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi Y
- nMinY ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi Y
- nDescPer period etykiet głównych wskazów (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- spaceY odległość osi Y od górnej i dolnej krawędzi
- posAxis określa pozycję osi Y od lewej krawędzi
- nTextSize wielkość etykiet podziałki
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi Y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi Y
Etykiety osiEtykiety osi
Etykiety pojawią się po lewej stronie osi
Etykiety pojawią się po prawo stronie osi

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.