Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Wykres kierunku wiatru (róża wiatrów)"

Wytworzy złożony element graficzny PmiCanvas zkonfigurowany jako wykres kierunku wiatru.
 
Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego elementu graficznego i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Wykres, funkcje".
 
Ten element graficzny zawiera element wżłobiony PmiCanvas o nazwie Dynamic. Ten posiada zmienną values typu string gdzie pojedyńcze wartości są od siebie oddzielone średnikiem. Przy pomocy powiązania można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar().
 
W celu poprawnego wyrysowania wykresu zakłada się, że w zmiennej values znajdują się średnie wartości mierzonej siły wiatru w określonym czasie. Chodzi o 8 lub 16 wartości oddzielone średnikiem, gdzie pierwsza wartość to północ a dalsze następują w kierunku wskazówek zegara.
 
Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
nScaleCount - Ilość rastrów podziałki
nFontSize - Rozmiar czionki nazw
colorScale - Kolor okręgów podziałki
colorText - Kolor nazw
sColorLine - Kolor linii wykresu
sColorFill - Kolor powierzchni wykresu
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Dokładność pomiaru kierunkówOpis kierunków stron świata.
8 kierunków - północ, pólnocny wschód, wschód, ..
16 kierunków - północ, północno pólnocny wschód, pólnocny wschód, ..
Wartość w zmiennej sTitle w zakładce Draw metody DrawScale.
do 8 kierunków
do 16 kierunków
WartościDomyślne wartości(values)
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice