Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wykres kierunku wiatru (róża wiatrów)"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako wykres kierunku wiatru.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten posiada zmienną values typu String, gdzie pojedyńcze wartości są od siebie oddzielone średnikiem. Można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar(sName).

W celu poprawnego wyrysowania wykresu zakłada się, że w zmiennej values znajdują się średnie wartości mierzonej siły wiatru w określonym czasie. Chodzi o 8 lub 16 wartości oddzielone średnikiem, gdzie pierwsza wartość to północ a dalsze następują w kierunku wskazówek zegara.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
nScaleCount - Ilość rastrów podziałki
nFontSize - Wielkość czcionki nazw
colorScale - Kolor okręgów podziałki
colorText - Kolor nazw
sColorLine - Kolor linii wykresu
sColorFill - Kolor obszaru wykresu
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Dokładność pomiaru kierunkówOpis kierunków stron świata.
8 kierunków - północ, pólnocny wschód, wschód, ..
16 kierunków - północ, północno pólnocny wschód, pólnocny wschód, ..
Wartość zmiennej sTitle w karcie "Draw" metody "DrawScale".
do 8 kierunków
do 16 kierunków
WartościDomyślne wartości (values)
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.