Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Diagram słupkowy"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako diagram słupkowy.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Posiada on zmienną values typu String, gdzie pojedyńcze wartości są oddzielone średnikiem. Można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar(sName).

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne titles, colors, textSize, min oraz max.
Zmienna titles oraz colors są typu String z wartościami oddzielone średnikiem.
Zmienna textSize określa wielkość tekstów deskrypcji diagramu.
Zmienna min oraz max określają zakres podziałki wartości.


Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- nTicks ilość wskazów podziałki na osi Y
- nSpaceY wielkość odstępu osi X od dolnej krawędzi
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi Y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi Y
Nazwy słupkówNazwy słupków diagramu oddzielone średnikiem
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami) oddzielone średnikiem
Wartości (y)Domyślne wartości na osi Y oddzielone średnikiem.
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.