Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Wykres przebiegu mocy energetycznej"

Wytworzy złożony element graficzny PmiCanvas zkonfigurowany jako wykres przebiegu mocy energetycznej.
 
Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego elementu graficznego i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Wykres, funkcje".
 
Ten element graficzny umożliwia śledzić 15-to minutowy lub godzinowy przebieg mocy energetycznej. Niebieski kursor czasu oddziela po lewej przebieg minionej mocy (szary przeźroczysty kolor). Kolor predykowanego przebiegu po prawej może różnić się w zależności od tego, czy moc obliczona na końcu przebiegu będzie większa lub mniejsza od mocy zamówionej (fioletowa linia). Jeżeli predykcja mocy (valEstimate) będzie mniejsza od limitu (valLimit), wtedy reszta obszaru wykresu po prawej zostanie wypełniona na zielono a różnica do limitu na szarozielono. W innym przypadku obszar wykresu zostanie wypełniony na szaro a różnica (przekroczenie limitu) na czerwono.

Dla wytłumaczenia w zdarzeniu onRefresh elementu wżłobionego wykonuje się emulacja przebiegu wykresu

 
Element graficzny zawiera element wżłobiony PmiCanvas o nazwie Dynamic. Ten posiada zmienną valLimit, valEstimate oraz values typu string gdzie pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem. Przy pomocy powiązania można je połączyć z mierzonymi wartościami identycznej struktury danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar().
 
W elemencie graficznym PmiCanvas znajdują się zmienne minX, maxX, minY, maxY, spaceX oraz spaceY. Te określają zakres wartości skali osi x oraz y oraz wielkość wcięcia osi od lewej, dolnej krawędzi elementu.
 
Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz deskrypcji podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi y
- nMinY ilość wskazów (pomiędzy dwoma głównymi) na osi y
- nDescPer określa period opisu wskazów głównych (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nMajX ilość wskazów głównych na osi x
- nMinX ilość wskazów (pomiędzy dwoma głównymi) na osi x
- colorArea kolor powierzchni do rysowania diagramu
- colorGrid kolor siatki pomocniczej (grid)
- nGridPer określa period poziomych/pionowych linii siatki (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nTextSize rozmiar deskrypcji podziałek
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Zakres czasu wykresu
1/4 godzina (domyślnie)
1 godzina
Maksymalny zakres podziałki mocy
Wartość mocy zamówionej
WartościDomyślne wartości
Emulacja w zdarzeniu onRefreshEmulacja w zdarzeniu elementu graficznego onRefresh
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice