Promotic

Konfiguracja wstępna "Wykres przebiegu mocy energetycznej"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako wykres przebiegu mocy energetycznej.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Wykres, funkcje".

Ten Pmg obiekt umożliwia śledzić 15-to minutowy lub godzinowy przebieg mocy energetycznej. Niebieski kursor czasu oddziela po lewej przebieg minionej mocy (szary przeźroczysty kolor). Kolor predykowanego przebiegu po prawej może różnić się w zależności od tego, czy moc obliczona na końcu przebiegu będzie większa lub mniejsza od mocy zamówionej (fioletowa linia). Jeżeli predykcja mocy (valEstimate) będzie mniejsza od limitu (valLimit), wtedy reszta obszaru wykresu po prawej zostanie wypełniona na zielono a różnica do limitu na szarozielono. W innym przypadku obszar wykresu zostanie wypełniony na szaro a różnica (przekroczenie limitu) na czerwono.
Dla wytłumaczenia w zdarzeniu onRefresh obiektu wżłobionego wykonuje się emulacja przebiegu wykresu.

Obiekt zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten posiada zmienną valLimit, valEstimate oraz values typu String gdzie pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem. Można je połączyć z mierzonymi wartościami identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar().

W obiekcie PmgCanvas znajdują się zmienne minX, maxX, minY, maxY, spaceX oraz spaceY. Te określają zakres wartości podziałki osi x oraz y oraz wielkość wcięcia osi od lewej, dolnej krawędzi Pmg obiektu.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz deskrypcji podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi Y
- nMinY ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi Y
- nDescPer określa period opisu wskazów głównych (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nMajX ilość wskazów głównych na osi X
- nMinX ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi X
- colorArea kolor powierzchni do rysowania diagramu
- colorGrid kolor siatki pomocniczej (grid)
- nGridPer określa period poziomych/pionowych linii siatki (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nTextSize rozmiar deskrypcji podziałek
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres czasu wykresu
1/4 godzina (domyślnie)
1 godzina
Maksymalny zakres podziałki mocy
Wartość mocy zamówionej
WartościDomyślne wartości
Emulacja w zdarzeniu onRefreshEmulacja w zdarzeniu onRefresh Pmg obiektu

Historia:
Pm8.03.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.