Promotic

Konfiguracja wstępna "Trend wartości bieżącej"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako trend wartości bieżącej.
Obiekt ten w bardzo prosty sposób wyswietla "trend" (przebieg czasu) danej. Przebieg jest tworzony na bieżąco, tzn. w danym czasie zostanie wyrysowana tylko część obrazka według wartości bieżącej. Brak potrzeby archiwizacji wartości historycznych (nie jest potrzebny obiekt PmaTrendGroup) ale wadą jest to, że po zamknięciu panela dojdzie do utraty danych.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten zawiera zmienną Item1NewVal typu Double, którą można przy pomocy powiązania danych powiązać z mierzoną wartością.

W obiekcie PmgCanvas znajdują się zmienne minX, maxX, minY, maxY, spaceX oraz spaceY. Te określają zakres wartości podziałki osi x oraz y oraz wielkość wcięcia osi od lewej, dolnej krawędzi Pmg obiektu.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz deskrypcji podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi Y
- nMinY ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi Y
- nDescPer określa period opisu wskazów głównych (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nMajX ilość wskazów głównych na osi X
- nMinX ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi X
- colorArea kolor powierzchni do rysowania diagramu
- colorGrid kolor siatki pomocniczej (grid)
- nGridPer określa period poziomych/pionowych linii siatki (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nTextSize rozmiar deskrypcji podziałek
Obiekt (rodzic) zawiera zmienną TimeRangeSec, w kórej ustawia się zakres osi X (w sekundach).
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Ilość trendówIlość danych trendowanych
1. trend
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi Y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi Y
Kolor linii przebieguKolor linii przebiegu
Typ wykresuTyp wykresu
0=ukryty
1=liniowy
2=schody
2. trend
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi Y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi Y
Kolor linii przebieguKolor linii przebiegu
Typ wykresuTyp wykresu
0=ukryty
1=liniowy
2=schody
Zakres osi czasu (s)Zakres osi czasu (x) w sekundach.
10
15
20
30
60
120
300
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.