Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Trend wartości bieżącej"

Wytworzy złożony element graficzny PmiCanvas zkonfigurowany jako trend wartości bieżącej.

Element ten w bardzo prosty sposób wyswietla "trend" (przebieg czasu) danej. Przebieg jest tworzony na bieżąco, tzn. w danym czasie zostanie wyrysowana tylko część obrazka na podstawie wartości bieżącej. Brak potrzeby archiwizacji wartości historycznych (nie jest potrzebny obiekt PmTrend) ale wadą jest to, że po zamknięciu panela dojdzie do utraty danych.

 
Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego elementu graficznego i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Wykres, funkcje".
 
Ten element graficzny zawiera element wżłobiony PmiCanvas o nazwie Dynamic. Ten posiada zmienną Item1NewVal typu double, którą można przy pomocy powiązania powiązać z mierzoną wartością.
 
W elemencie graficznym PmiCanvas znajdują się zmienne minX, maxX, minY, maxY, spaceX oraz spaceY. Te określają zakres wartości skali osi x oraz y oraz wielkość wcięcia osi od lewej, dolnej krawędzi elementu.
 
Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz deskrypcji podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi y
- nMinY ilość wskazów (pomiędzy dwoma głównymi) na osi y
- nDescPer określa period opisu wskazów głównych (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nMajX ilość wskazów głównych na osi x
- nMinX ilość wskazów (pomiędzy dwoma głównymi) na osi x
- colorArea kolor powierzchni do rysowania diagramu
- colorGrid kolor siatki pomocniczej (grid)
- nGridPer określa period poziomych/pionowych linii siatki (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nTextSize rozmiar deskrypcji podziałek
Element (rodzic) zawiera zmienną TimeRangeSec, w kórej ustawia się zakres oci X (w sekundach).
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Ilość trendówIlość danych trendowanych
1. trend
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi y
Kolor linii przebieguKolor linii przebiegu
Typ wykresuTyp wykresu
0=ukryty
1=liniowy
2=schody
2. trend
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi y
Kolor linii przebieguKolor linii przebiegu
Typ wykresuTyp wykresu
0=ukryty
1=liniowy
2=schody
Zakres osi czasu (s)Zakres osi czasu (x) w sekundach.
10
15
20
30
60
120
300
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice