Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "ActiveX objekt (PmgActiveX)"

Vytvoří objekt PmgActiveX.

Tato skupina předkonfigurací parametrizuje Pmg objekt PmaActiveX.

Skupinu lze vybrat při zakládání nového Pmg objektu.

Seznam předkonfigurací:
- ActiveX - Obecný: Vytvoří objekt PmgActiveX Obecný
- ActiveX - HTML prohlížeč: Vytvoří objekt PmgActiveX HTML prohlížeč
© MICROSYS, spol. s r.o.