Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Elementární"

Vytvoří elementární Pmg objekt.

Skupinu lze vybrat při zakládání nového Pmg objektu.

Seznam předkonfigurací:

- Vryp vodorovný
- Vryp svislý

- Čára horizontální
- Čára vertikální
- Čára
- Čárkovaná

- Elipsa
- Kružnice

- Obdélník
- Čtverec

- Kružnice
- Trojúhelník
- Mnohoúhelník
- Obdélník
- Elipsa

PmgShape (zastaralé):
- Mnohoúhelník
- Lomená čára
- Trojúhelník
- Ventil vodorovný
- Ventil svislý
- Šipka
- Střelka
© MICROSYS, spol. s r.o.