Promotic

Předkonfigurace "Prohlížeč trendů bez ovládání"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Trend".
PmgTrendViewer:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Perioda dočítání dat [sec]Nastavení základních parametrů prohlížeče trendů
Rozsah časové osyNastavení grafického zobrazení trendů
1min
2min
4min
5min
10min
20min
30min
1hour
2hour
Stupnice hodnot
UmístěníNastavení vlastností hodnotové stupnice
0 - není zobrazena
1 - levá strana
2 - pravá strana
3 - obě strany
Stupnice časové osy
UmístěníNastavení vlastností časové stupnice
0 - není zobrazena
1 - spodní strana
2 - horní strana
3 - obě strany
Hodnotová stupnice
0 - Jen čas
1 - Čas a datum
Vytvořit lokální menu s ovládáním

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.