Promotic

Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Trend".
PmgTrendViewer:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Period doładowania danych [sec]Ustawienie podstawowych parametrów przeglądarki trendów
Zakres osi czasuUstawienia trendów w trybie wykresów
1min
2min
4min
5min
10min
20min
30min
1hour
2hour
Podziałka osi wartości
UmieszczenieUstawienia podziałki osi wartości trendów
0 - niewidoczna
1 - lewa strona
2 - prawa strona
3 - obie strony
Podziałka osi czasu
UmieszczenieUstawienia właściwości osi czasu
0 - niewidoczna
1 - dolna strona
2 - górna strona
3 - obie strony
Skala wartości
0 - Tylko czas
1 - Czas i data

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.