Promotic

Konfiguracja wstępna "PmgForm z tabelką PmfTable"

Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką typu PmfTable..

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Formularz do wprowadzania wartości".

Inicjalizację wyglądu tabeli można ustawiać w zdarzeniu onFormLoad. Do wprowadzania danych do bloku danych służy metoda projektanta "TableFill". Metoda "TableEditRow" obsługuje sterowanie klawiszy funkcyjnych.

Ta konfiguracja wstępna jest funkcjonalna tylko dla języka JavaScript.

PmfTable:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ wyboru wiersza lub komórek
"row"
"cell"
Rozmiar czcionkiRozmiar czcionki określony w całej zawartości obiektu PmfTable.
Ilość zablokowanych wierszyZablokowany wiersz przeznaczony do nazw kolumn
0
1
Ilość stałych kolumn w lewoZablokowana kolumna przeznaczona do nazw wierszy tabeli
0
1
Ilość stałych wierszy w stopce tabeliPoprawiono wiersz dla opisów w stopkach kolumn tabeli
0
1
Ilość kolumn w obszarze danychIlość kolumn tabeli bez stałych kolumn
Ilość wierszy w obszarze danychIlość wierszy tabeli bez stałych wierszy

Historia:
Pm9.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.