Promotic

Konfiguracja wstępna "4-kwadrantowy wykres mocy"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Energetyka".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Na podstawie wartości mierzonego poboru mocy czynnej oraz biernej zostanie określony oraz graficznie odwzorowany odpowiedni kwadrant dla:
I - pobór indukcyjny (pobór mocy czynnej, pobór mocy biernej)
II - dostawa pojemnościowa (dostawa mocy czynnej, pobór mocy biernej)
III - dostawa indukcyjna (dostawa mocy czynnej, dostawa mocy biernej)
IV - pobór pojemnościowy (pobór mocy czynnej, dostawa mocy biernej)


Ustawienie kwadranta określają zmienne o nazwie "actPower" (moc czynna) oraz "reactPower" (moc bierna). Obie można podłączyć przy pomocy powiązania danych do zmiennych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość mierzona mocy czynnej
Wartość mierzona mocy biernej

Historia:
Pm9.00.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.