Update cookies preferences
Promotic

Administrator instalatorów - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wytwarzania i zarządzania instalatorami PROMOTIC.
Każdy instalator może zawierać jedną lub kilka wersji PROMOTIC, jedną lub kilka aplikacji PROMOTIC, serwer licencyjny PmLicServer oraz inne narzędzia i komponenty.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "Narzędzia i ustawienia".
Przyciski:
Otworzy menu z wszystkimi opcjami.
Nowy instalator - Otworzy okno konfiguracyjne "Nowy instalator", w którym można ustawić właściwości nowego instalatora. Następnie nowy instalator zostanie dodany do listy instalatorów lub wybranej grupy instalatorów.
Nowa grupa instalatorów - Doda nową grupę instalatorów do listy instalatorów lub do wybranej grupy instalatorów.
Dodaj wersję - Doda nową wersję PROMOTIC do wybranego instalatora.
Dodaj aplikację - Doda nową aplikację PROMOTIC do wybranego instalatora.
Usuń - Usunie wybraną pozycję.
Zapisz - Zapisze wszystkie zmiany wykonane w menedżerze instalatorów.
Doda nową pozycję.
Nowy instalator - Otworzy okno konfiguracyjne "Nowy instalator", w którym można ustawić właściwości nowego instalatora. Następnie nowy instalator zostanie dodany do listy instalatorów lub wybranej grupy instalatorów.
Nowa grupa instalatorów - Doda nową grupę instalatorów do listy instalatorów lub do wybranej grupy instalatorów.
Dodaj wersję - Doda nową wersję PROMOTIC do wybranego instalatora.
Dodaj aplikację - Doda nową aplikację PROMOTIC do wybranego instalatora.
Usunie wybraną pozycję.
Przesunie wybraną pozycję w liście w górę.
Przesunie wybraną pozycję w liście w dół.
Zapisze wszystkie zmiany wykonane w menedżerze instalatorów.
Okna konfiguracyjne:
Lista instalatorówPodstawowe informacje o liście instalatorów
Grupa instalatorówUstawienie właściwości grupy instalatorów
Instalator PROMOTICUstawienie właściwości instalatora PROMOTIC
Wersja PROMOTICUstawienie właściwości instalacji wersji PROMOTIC
Aplikacja PROMOTICUstawienie właściwości instalacji aplikacji PROMOTIC
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.