Promotic

Instalator PROMOTIC - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia właściwości instalatora PROMOTIC.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "Narzędzia i ustawienia" > Administrator instalatorów.
Konfiguratory:
Wytwórz plik instalacyjnyUruchomi proces wytworzenia pliku instalacyjnego według ustawień danego instalatora.
Identyfikator instalatoraIdentyfikator instalatora w liście instalatorów lub w liście pozycji grupy instalatorów.
Typ instalacjiUstawia wartość początkową konfiguratora "Typ instalacji" w wizardzie instalacji systemu PROMOTIC.
Standardowa - Zostanie wybrany standardowy tryb instalacji. W tym trybie zostaną zainstalowane wszystkie komponenty i narzędzia systemu PROMOTIC. Ponadto zostanie zainstalowany program PmManager, driver klucza sprzętowego i serwer licencyjny PmLicServer.
PmFree - darmowe środowisko deweloperskie oraz runtime - Zostanie wybrany tryb instalacji PmFree. Po instalacji będzie można w systemie PROMOTIC wytwarzać i uruchamiać aplikacje tylko w trybie PmFree (Freeware). Zostanie zainstalowany program PmManager oraz komponenty i narzędzia systemu PROMOTIC. Driver klucza sprzętowego i serwer licencyjny PmLicServer nie zostaną zainstalowane.
Serwer licencyjny PmLicServer - Zostanie wybrany tryb instalacji serwera licencyjnego. Zostanie zainstalowany tylko serwer licencyjny PmLicServer i driver klucza sprzętowego. Ten wariant instalacji jest odpowiedni dla komputera, który ma udostępniać licencje dla aplikacji PROMOTIC poprzez sieć.
Zaawansowany - Zostanie wybrany zaawansowany tryb instalacji. W tym trybie można wybrać, które komponenty systemu PROMOTIC mają zostać zainstalowane i ustawić zabezpieczenie komponentów systemu PROMOTIC.
Plik instalacyjny
Typ nazwy pliku instalacyjnegoUmożliwia wybrać automatyczną liub własną nazwę pliku instalacyjnego.
Automatycznie według nazwy instalatora - Plik instalacyjny uzyska identyczną nazwę, taką jak nazwa wybranego instalatora.
Automatycznie według numeru wersji systemu PROMOTIC - Plik instalacyjny uzyska identyczną nazwę PromoticVXXYYRR.exe zawierającą numer bieżącej wersji systemu PROMOTIC.
Nazwa własna - Plik instalacyjny uzyska własną nazwę określoną przez użytkownika.
Nazwa plikuNazwa własna pliku instalacyjnego.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli w konfiguratorze "Typ nazwy pliku instalacyjnego" został wybrany wybór "Nazwa własna".
Pełna nazwa pliku instalacyjnegoPodgląd nazwy pliku instalacyjnego
Folder do zapisania pliku instalacyjnegoŚcieżka do foldera, w którym ma zostać zapisany wytworzony plik instalacyjny.
Teksty kreatora instalacji
JęzykJęzyk kreatora instalacji.
Wszystkie wspierane języki (polski, angielski, czeski) - Kreator instalacji pozwala wybrać w oknie początkowym język, w którym będą wyświetlane wszystkie teksty podczas instalacji. W tym trybie nie można wprowadzać tekstów użytkownika w oknach początkowej i końcowej instalacji.
cz - czeski - Kreator instalacji nie pozwoli na wybór języka w oknie początkowym i wszystkie teksty będą wyświetlane w języku czeskim. W tym trybie można wprowadzać teksty użytkownika w oknach początkowej i końcowej instalacji.
en - angielski - Kreator instalacji nie pozwoli na wybór języka w oknie początkowym i wszystkie teksty będą wyświetlane w języku angielskim. W tym trybie można wprowadzać teksty użytkownika w oknach początkowej i końcowej instalacji.
pl - polski - Kreator instalacji nie pozwoli na wybór języka w oknie początkowym i wszystkie teksty będą wyświetlane w języku polskim. W tym trybie można wprowadzać teksty użytkownika w oknach początkowej i końcowej instalacji.
Tytuł oknaTytuł w nagłówku okna kreatora instalacji. Jest wprowadzony w języku wybranym przy pomocy w konfiguratorze "Język".
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli w konfiguratorze "Język" nie wybrano "Wszystkie wspierane języki (polski, angielski, czeski)".
Jeżeli tekst jest pusty, wtedy wyświetlany jest standardowy tekst kreatora instalacji.
Pełna nazwa oknaPodgląd nazwy okna kreatora instalacji
Tytuł wstępnyTytuł w oknie początkowym kreatora instalacji. Jest wprowadzony w języku wybranym przy pomocy w konfiguratorze "Język".
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli w konfiguratorze "Język" nie wybrano "Wszystkie wspierane języki (polski, angielski, czeski)".
Jeżeli tekst jest pusty, wtedy wyświetlany jest standardowy tekst kreatora instalacji.
Wstępny opisOpis w oknie początkowym kreatora instalacji. Jest wprowadzony w języku wybranym przy pomocy w konfiguratorze "Język".
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli w konfiguratorze "Język" nie wybrano "Wszystkie wspierane języki (polski, angielski, czeski)".
Jeżeli tekst jest pusty, wtedy wyświetlany jest standardowy tekst kreatora instalacji.
Końcowy opisOpis w oknie końcowym kreatora instalacji. Jest wprowadzony w języku wybranym przy pomocy w konfiguratorze "Język".
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli w konfiguratorze "Język" nie wybrano "Wszystkie wspierane języki (polski, angielski, czeski)".
Jeżeli tekst jest pusty, wtedy wyświetlany jest standardowy tekst kreatora instalacji.
Notatka:
Wytworzony plik instalacyjny nie jest podpisany cyfrowo i system operacyjny Windows lub przeglądarka internetowa mogą uważać ten plik za niewiarygodny i mogą go zablokować. Jeżeli plik instalacyjny ma zostać podpisany cyfrowo (np. z powodu oferowania na stronach WEBowych do pobrania), wtedy do podpisu musi zostać zastosowany własny certyfikat.

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.