Promotic

Wersja PROMOTIC - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia właściwości instalacji wersji PROMOTIC. Każdy instalator może zawierać jedną lub kilka wersji PROMOTIC. Podczas instalacji wersja zostanie skopiowana do standardowego lub nazwanego foldera w folderze głównym systemu PROMOTIC (\Promotic). Jednocześnie wersja zostanie zapisana do listy wersji programu PmManager.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "Narzędzia i ustawienia" > Administrator instalatorów.
Konfiguratory:
Identyfikator wersjiIdentyfikator wersji w liście pozycji instalatora.
Źródłowa wersja PROMOTICWersja PROMOTIC, która ma być dodana do wybranego instalatora. Można wybrać albo konkretną wersję zarejestrowaną w programie PmManager, lub automatyczny wybór wersji w zależności od wybranej aplikacji dodanej do instalatora.
Identyfikator aplikacjiIdentyfikator aplikacji w liście pozycji instalatora. Wg tej aplikacji zostanie automatycznie wybrana wersja PROMOTIC, która zostanie dodana do instalatora. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli w konfiguratorze "Źródłowa wersja PROMOTIC" wybrano "Automatycznie według numeru wersji systemu PROMOTIC".
Typ foldera docelowego wersjiTyp nazwy foldera docelowego wersji PROMOTIC, która zostanie wytworzona podczas instalacji w głównym folderze systemu PROMOTIC (\Promotic).
Wersja standardowa - Zostanie wytworzony folder o standardowej nazwie zawierającej numer wersji PROMOTIC (\PmVXXYY).
Wersja nazwana - Zostanie wytworzony folder o wlasnej nazwie użytkownika w formie \Pm_Name.
Nazwa nazwanej wersjiNazwa użytkownika nazwanej wersji PROMOTIC.
Nazwa foldera docelowego wersjiPodgląd wyniku nazwy foldera docelowego wersji.

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.