Promotic

Instalátor PROMOTIC - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení vlastností instalátoru PROMOTIC.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "Nástroje a nastavení" > Správce instalátorů.
Konfigurátory:
Vytvořit instalační souborSpustí proces vytvoření instalačního souboru podle nastavení daného instalátoru.
Identifikátor instalátoruIdentifikátor instalátoru v seznamu instalátorů nebo v seznamu položek skupiny instalátorů.
Typ instalaceNastaví počáteční hodnotu konfigurátoru "Typ instalace" v průvodci instalací systému PROMOTIC.
Standardní - Bude vybrán standardní režim instalace. V tomto režimu budou nainstalovány všechny komponenty a nástroje systému PROMOTIC. Dále bude nainstalován program PmManager, ovladač HW klíče a licenční server PmLicServer.
PmFree - bezplatný vývoj a runtime - Bude vybrán režim instalace PmFree. Po instalaci bude možné v systému PROMOTIC vyvíjet a spouštět aplikace pouze v režimu PmFree (Freeware). Bude nainstalován program PmManager a komponenty a nástroje systému PROMOTIC. Nebude nainstalován ovladač HW klíče a licenční server PmLicServer.
Licenční server PmLicServer - Bude vybrán režim instalace licenčního serveru. Bude nainstalován pouze licenční server PmLicServer a ovladač HW klíče. Tato volba instalace je vhodná pro počítač, který má po síti poskytovat licence aplikacím PROMOTIC.
Expertní - Bude vybrán expertní režim instalace. Tento režim umožňuje provést vlastní vyběr komponent systému PROMOTIC, které budou nainstalovány a nastavit zabezpečení složek systému PROMOTIC.
Instalační soubor
Typ názvu instalačního souboruUmožňuje zvolit automatický nebo uživatelský název instalačního souboru.
Automaticky podle názvu instalátoru - Instalační soubor bude mít stejný název jako je název vybraného instalátoru.
Automaticky podle čísla verze systému PROMOTIC - Instalační soubor bude mít standardní název PromoticVXXYYRR.exe obsahující číslo aktuální verze systému PROMOTIC.
Vlastní název - Instalační soubor bude mít název zvolený uživatelem.
Název souboruUživatelský název instalačního souboru.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud je v konfigurátoru "Typ názvu instalačního souboru" vybraná volba "Vlastní název"..
Celý název instalačního souboruNáhled výsledného názvu instalačního souboru.
Složka pro uložení instalačního souboruCesta ke složce, do které se má uložit vytvořený instalační soubor.
Texty průvodce instalací
JazykJazyk průvodce instalací.
Všechny podporované jazyky (česky, anglicky, polsky) - Průvodce instalací umožní v úvodním okně volbu jazyka, ve kterém budou během instalace zobrazeny všechny texty. V tomto režimu nelze zadat uživatelské texty v úvodním a závěrečném okně instalace.
cz - česky - Průvodce instalací neumožní v úvodním okně volbu jazyka a všechny texty budou zobrazeny v českém jazyce. V tomto režimu lze zadat uživatelské texty v úvodním a závěrečném okně instalace.
en - anglicky - Průvodce instalací neumožní v úvodním okně volbu jazyka a všechny texty budou zobrazeny v anglickém jazyce. V tomto režimu lze zadat uživatelské texty v úvodním a závěrečném okně instalace.
pl - polsky - Průvodce instalací neumožní v úvodním okně volbu jazyka a všechny texty budou zobrazeny v polském jazyce. V tomto režimu lze zadat uživatelské texty v úvodním a závěrečném okně instalace.
Titulek oknaTitulek v záhlaví okna průvodce instalací. Zadává se v jazyce zvoleném v konfigurátoru "Jazyk".
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud v konfigurátoru "Jazyk" není vybrána volba "Všechny podporované jazyky (česky, anglicky, polsky)".
Pokud je text prázdný, pak se zobrazí standardní text průvodce instalací.
Celý titulek oknaNáhled výsledného titulku okna průvodce instalací.
Úvodní nadpisNadpis v úvodním okně průvodce instalací. Zadává se v jazyce zvoleném v konfigurátoru "Jazyk".
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud v konfigurátoru "Jazyk" není vybrána volba "Všechny podporované jazyky (česky, anglicky, polsky)".
Pokud je text prázdný, pak se zobrazí standardní text průvodce instalací.
Úvodní popisPopis v úvodním okně průvodce instalací. Zadává se v jazyce zvoleném v konfigurátoru "Jazyk".
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud v konfigurátoru "Jazyk" není vybrána volba "Všechny podporované jazyky (česky, anglicky, polsky)".
Pokud je text prázdný, pak se zobrazí standardní text průvodce instalací.
Závěrečný popisPopis v závěrečném okně průvodce instalací. Zadává se v jazyce zvoleném v konfigurátoru "Jazyk".
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud v konfigurátoru "Jazyk" není vybrána volba "Všechny podporované jazyky (česky, anglicky, polsky)".
Pokud je text prázdný, pak se zobrazí standardní text průvodce instalací.
Poznámka:
Vytvořený instalační soubor není digitálně podepsaný a operační systém Windows nebo Web prohlížeč mohou soubor považovat za nedůvěryhodný nebo ho zablokovat. Pokud má být instalační soubor digitálně podepsán (např. kvůli nabízení ke stažení na Web stránkách), pak musí být k podpisu použit vlastní certifikát.

Historie:
Pm9.00.18: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.