Promotic

Správce instalátorů - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření a správu instalátorů PROMOTIC.
Každý instalátor může obsahovat jednu nebo více verzí PROMOTIC, jednu nebo více aplikací PROMOTIC, licenční server PmLicServer a další nástroje a komponenty.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "Nástroje a nastavení".
Tlačítka:
Otevře menu s nabídkou všech možností.
Nový instalátor - Otevře konfigurační okno "Nový instalátor", ve kterém lze nastavit vlastnosti nového instalátoru. Nový instalátor je poté přidán do seznamu instalátorů nebo do vybrané skupiny instalátorů.
Nová skupina instalátorů - Přidá novou skupinu instalátorů do seznamu instalátorů nebo do vybrané skupiny instalátorů.
Přidat verzi - Přidá novou verzi PROMOTIC do vybraného instalátoru.
Přidat aplikaci - Přidá novou aplikaci PROMOTIC do vybraného instalátoru.
Smazat - Smaže vybranou položku.
Uložit - Uloží všechny změny provedené ve správci instalátorů.
Přidá nové položky.
Nový instalátor - Otevře konfigurační okno "Nový instalátor", ve kterém lze nastavit vlastnosti nového instalátoru. Nový instalátor je poté přidán do seznamu instalátorů nebo do vybrané skupiny instalátorů.
Nová skupina instalátorů - Přidá novou skupinu instalátorů do seznamu instalátorů nebo do vybrané skupiny instalátorů.
Přidat verzi - Přidá novou verzi PROMOTIC do vybraného instalátoru.
Přidat aplikaci - Přidá novou aplikaci PROMOTIC do vybraného instalátoru.
Smaže vybranou položku.
Přesune vybranou položku v seznamu nahoru.
Přesune vybranou položku v seznamu dolů.
Uloží všechny změny provedené ve správci instalátorů.
Konfigurační okna:
Seznam instalátorůZákladní informace o seznamu instalátorů
Skupina instalátorůNastavení vlastností skupiny instalátorů
Instalátor PROMOTICNastavení vlastností instalátoru PROMOTIC
Verze PROMOTICNastavení vlastností instalace verze PROMOTIC
Aplikace PROMOTICNastavení vlastností instalace aplikace PROMOTIC

Historie:
Pm9.00.18: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.