Update cookies preferences
Promotic

Verze PROMOTIC - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení vlastností instalace verze PROMOTIC. Každý instalátor může obsahovat jednu nebo více verzí PROMOTIC. Během instalace je verze zkopírována do standardní nebo pojmenované složky v hlavní složce systému PROMOTIC (\Promotic). Zároveň je verze zaregistrována do seznamu verzí programu PmManager.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "Nástroje a nastavení" > Správce instalátorů.
Konfigurátory:
Identifikátor verzeIdentifikátor verze v seznamu položek instalátoru.
Zdrojová verze PROMOTICVerze PROMOTIC, která má být přidána do vybraného instalátoru. Lze vybrat buď konkrétní verzi zaregistrovanou v programu PmManager, nebo automaticku volbu verze podle vybrané aplikace přidané do instalátoru.
Identifikátor aplikaceIdentifikátor aplikace v seznamu položek instalátoru. Podle této aplikace bude automaticky zvolena verze PROMOTIC, která bude přidána do instalátoru. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud je v konfigurátoru "Zdrojová verze PROMOTIC" vybraná volba "Automaticky podle čísla verze systému PROMOTIC".
Typ cílové složky verzeTyp názvu cílové složky verze PROMOTIC, která bude během instalace vytvořena v hlavní složce systému PROMOTIC (\Promotic).
Standardní verze - Bude vytvořena složka se standardním názvem obsahující číslo verze PROMOTIC (\PmVXXYY).
Pojmenovaná verze - Bude vytvořena složka s uživatelským názvem v podobě \Pm_Name.
Název pojmenované verzeUživatelský název pojmenované verze PROMOTIC.
Název cílové složky verzeNáhled výsledného názvu cílové složky verze.

Historie:
Pm9.00.18: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.