Promotic

Aplikace PROMOTIC - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení vlastností instalace aplikace PROMOTIC.
Každý instalátor může obsahovat jednu nebo více aplikací PROMOTIC.
Aplikace je během instalace zkopírována do vybrané cílové složky včetně všech přidaných souborů a podsložek. Zároveň je aplikace zaregistrována do seznamu aplikací programu PmManager.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "Nástroje a nastavení" > Správce instalátorů.
Konfigurátory:
Identifikátor aplikaceIdentifikátor aplikace v seznamu položek instalátoru.
Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Cesta k souboru aplikaceCesta k souboru aplikace, která má být přidána do vybraného instalátoru.
Cesta k cílové složce aplikaceCílová složka, do které bude během instalace zkopírován soubor aplikace včetně všech přidaných souborů a podsložek.
Nastavení aplikace
Číslo verze aplikaceZobrazí číslo verze vybrané aplikace PROMOTIC
Spustit aplikaci ve verziUmožňuje zvolit standardní nebo pojmenovanou verzi PROMOTIC, ve které se aplikace spustí.
Spustit v režimuUmožňuje nastavit, zda se aplikace spustí ve 32-bitovém nebo 64-bitovém vývojovém/runtime prostředí PROMOTIC.
Přidat soubory a složky aplikace
INI soubor aplikacePřidá do cílové složky aplikace soubor Aplikace.ini.
Soubory lokalizovaných textůPřidá do cílové složky aplikace všechny soubory lokalizovaných textů text_appXX.xml.
Složka ResourcePřidá do cílové složky aplikace složku Resource.
Složka CfgPřidá do cílové složky aplikace složku Cfg.
Složka DataPřidá do cílové složky aplikace složku Data.
Přidat další soubory a složky
Seznam souborů a složekSeznam dalších souborů a složek, které budou přidány do cílové složky aplikace. Přidávat lze pouze soubory a složky, které se nacházejí uvnitř zdrojové složky aplikace.
VložitOtevře okno pro výběr souboru nebo složky a vloží do seznamu novou položku s vybranou cestou.
EditaceOtevře okno pro výběr souboru nebo složky a změní nastavenou cestu u vybrané položky v seznamu.
SmazatSmaže vybranou položku ze seznamu.
NahoruPřesune vybranou položku v seznamu nahoru.
DolůPřesune vybranou položku v seznamu dolů.
Zástupce aplikace
Přidat zástupce aplikace na plochu WindowsNastavení přidání zástupce aplikace na plochu Windows během instalace systému PROMOTIC. Dvojklikem na zástupce lze aplikaci snadno spustit přímo do runtime nebo vývojového prostředí PROMOTIC.
Ne - Zástupce aplikace nebude přidán na plochu Windows.
Ano - Zástupce aplikace bude přidán na plochu Windows.
Zobrazit volbu v Průvodci instalací - V Průvodci instalací bude zobrazena volba pro přidání zástupce aplikace na plochu Windows.
Název zástupceNázev souboru zástupce aplikace
Dvojklikem na zástupce spustitUmožňuje zvolit program, ve kterém bude aplikace otevřena.
runtime prostředí PROMOTIC - Aplikace bude otevřena v runtime módu.
vývojové prostředí PROMOTIC - Aplikace bude otevřena ve vývojovém prostředí.
program PmManager - Aplikace bude otevřena v programu PmManager.

Historie:
Pm9.00.19: Nové konfigurátory pro přidání zástupce aplikace na plochu Windows a pro přidání uživatelských souborů a složek do složky aplikace.
Pm9.00.18: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.