Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Widżet Prognoza pogody - tygodniowa"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Widżety / Widżety - Prognoza pogody".

Wytworzy obiekt PmgFrame, który otwiera i wyświetla stronę prognozy pogody HTML w zależności od lokalizacji i języka runtime w zdarzeniu onStart.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfiguracja wstępna wymaga wsparcia dla Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A w pliku INI aplikacji jest konieczne wprowadzenie klucza WebView2=1 w sekcji [Promotic].

Historia:
Pm9.00.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.