Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wysokość poziomu w zamkniętym zbiorniku (PmgCanvas)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Obrazek / Zbiorniki".

Powstały PmgCanvas posiada zmienne max, min oraz val.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.