Promotic

Konfiguracja wstępna "Miernik"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Miernik".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten steruje ruchem wskazówki miernika przy pomocy zmiennej o nazwie "val". Zmienną tą można przy pomocy powiązania danych połączyć z mierzoną wartością.

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne min oraz max określające zakres wartości miernika. Następne zmienne to title, unit dla nazwy oraz jednostki oraz fontColor, która ustawi kolor tekstów. Ostatnia zmienna to technolLimit przy pomocy której można określić kolor wyświetlanego przebiegu według ustawionego limitu. Ilość limitów nie jest ograniczona i można je ustawić tak, że rosnąco (od min do maks.) należy wprowadzić parę wartości oddzielone średnikiem określających wartość początkową limitu wraz z wartością koloru do wyświetlenia. Przykład 0;red;40;yellow;80;green;120;yellow;150;red
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Tytuł
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Jednostka
Granice kolorów limitów technologicznychPrzykład: 0;red;40;yellow;80;green;120;yellow;150;red (0-40 czerwony, 40-80 żółty, 80-120 zielony, 150-max czerwony)
 
lub: 0;#00ff00;60;#ffff00;80;#ff0000 (0-60 zielony, 60-80 żółty, 80-max czerwony).

Historia:
Pm9.00.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.