Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Zegar analogowy"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako zegar analogowy.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Miernik".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Obiekt ten steruje ruchem wskazówek zegara przy pomocy zmiennej o nazwie "vTime". Wartość tej zmiennej określa w zdarzeniu onRefresh przy pomocy metody Pm.Time.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- majTicks ilość wskazów głównych
- minTicks ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi)
- bgColor1 oraz bgColor2 kolorowe tło zegara
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.